USR.LT

Utenos šaulių rinktinė

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Utenos Šaulių rinktinė - Naujienos

Anykštėnai nemiega

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Anykščių šaulių eilinė kovo 24 diena prasidėjo vizitais.  Savivaldybėje su paveldo darbuotoja Daiva Gadliauskaite pasitarta, dėl partizanų kapų Inkūnų kapinaitėse sutvarkimo darbų. Šauliai ir savivaldybė imasi iniciatyvos su partizanų artimaisiais ieškoti galimybių apjungti  atskirus kapus į vieną ansamblį. Politkalinių-tremtinių Anykščiaus skyriaus pirmininkė Prima Petrilienė siūlo šauliams prisidėti prie Pėslių kapinaičių priežiūros darbų. Sovietinių agentų nužudytos moksleivės kapas šiuo metų liko be artimųjų priežiūros ir prašosi pagalbos.

 A. Vienuolio-Žukausko muziejaus direktorius Antanas Verbickas birželio mėnesį tikisi sulaukti jaunųjų šaulių pagalbos Niūronyse. Greta ,,Arklio“ muziejaus esančios partizanų kapinaitės ir  sodybvietėje įrengtas bunkeris jungtusi į vieną ekspoziciją bylojančią apie  partizanų veikla mūsų krašte, jų buitimi.

Užsiėmimus ,,Šaulio ekipuotė“  15. 00 val. pravedė savanorių kuopos intendantas vrš. Arūnas Stanelis. Jaunieji šauliai susipažino su ekipuotės turiniu, išbandė kario amunicijos svorį.

Picture_001

CS specialistas Antanas Žemaitis supažindino su ekstrimalia padėtimi rajone. Po trumpos teorinės apžvalgos Šventosios potvinio stebėti išvykome prie siauruko geležinkelio tilto. Ledonešio padariniai ir išsiliejusį upė nuo tilto atsiskleidė ,,visame gražume“.

Picture_003

Kol jaunimas mokėsi natūroje pažinti pasaulį, vyresniojo amžiaus šauliai ,,politikavo“. Artėjantys užsiėmimai rinktinės štabe, kuopos ataskaitinis, rinktinės ir Sąjungos suvažiavimai, keliami  uždaviniai, neatsakyti  klausymai kas mūsų laukia ateityje, neduoda ramybės. Didėjantys mokesčiai, sunkėjantį materialinė padėtis verčianti mastyti, kaip išgyventi šeimai mažina galimybes daugiau laiko skirti šauliškam reikalui. 

  

Pavasaris

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Vargstam pavasarį sniegą,

Niekam jo nebereikia.

Nužydės kelis kart mėnesienos-

Ilgėsimės vėl-po laiko.

 

Vargstam pavasarį sniegą,

Baltą kaip saulė-žvaigždė.

Virsim ir mes į nieką,

Gyvenimas Dievo žaismė.

drazd

Danielius Drazdauskas

Alantos šaulių kuopa

Šaulių užsiėmimai rinktinėje kovo 27 dieną.

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Kovo 27 dieną, šeštadienį, Utenos apskrities šaulių 9-osios rinktinės štabe Maironio g. 8, Utena, vyks apskrities šaulių mokymai.

Užsiėmimų programa:

 

9.30 val. Atvykimas į Utenos šaulių namus

10.00 – 11.30 val. Rikiuotės pratybos (visiems šauliams). Vadovas LDK Gedimo štabo bataliono Garbės sargybos kuopos srž., šaulys Tomas Kavaliauskas.

11.30 – 15. 30 val. val. Jaunųjų šaulių užsiėmimai „Jaunasis šaulys – jaunasis lyderis“. Vadovas doc. dr., šaulys Saulius Nefas.

11.30 – 13.00 Rinktinės štabo darbuotojų, kuopos vadų ir pavaduotojų, būrių vadų, rinktinės centro valdybos narių bei šaulių studentų klubo atstovų pasitarimas:

 • Aktualijos ( Finansai, juridiniai asmenys, Trimitas, jaunųjų šaulių skiriamieji ženklai);
 • Dėl eilinių kuopų susirinkimo pravedimo ir kuopų vadovybės;
 • Dėl rinktinės  padalinių reorganizavimo ir rinktinės vardo suteikimo.

13.00 – 13.30  pertrauka

13.30 – 15.30 Rinktinės štabo darbuotojų, kuopos vadų ir pavaduotojų, būrių vadų, rinktinės centro valdybos narių bei šaulių studentų klubo atstovų pasitarimas:

 • Dėl rinktinės eilinio suvažiavimo ir kandidatų rinkimo į rinktinės ir sąjungos centrines institucijas;
 • Dėl informacijos pateikimo apie kuopų veiklą žiniasklaidai;
 • Dalyvavimas akcijoje darom 2010;
 • Informacija apie artimiausią rinktinės veiklą.

 Apranga- lauko uniforma.

mokymas

 

Žygis į Papiškes

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Kaip ir žadėjome, kovo 17 dieną išėjome į žygį. 12 valandą nuo Utenos šaulių namų, lydima dviejų policijos ekipažų, Papiškių link pajudėjo 60 šaulių grupė.

kovas_008

Praėję Joneliškio kaimą, žygeiviai pasuko link geležinkelio bėgių, ir didžiąją kelio dalį keliavo bėgiais. Pakeliui teko įveikti keletą kliūčių: praleisti bėgių šeimininką- krovininį traukinį, prasibrauti pro pora savanorių surengtų pasalų, įveikti sniego pusnis.

Papiškių kaime žygeivius pasitiko Antano Kraujelio artimieji: žmona Janina ir sūnus Antanas,  LŠS vadas J.Širvinskas, Utenos apskrities viršininkas E.Puodžiukas, Vytauto apygardos partizanų vadas B.Zabulis, Politkalinių ir tremtinių skyriaus atstovai, "Bočių" kolektyvas. Ir nemažas būrelis žmonių, šventės dalyvių ar stebėtojų.

Čia, prie paminklo, prie Utenos šaulių rinktinės vėliavos  20 jaunų žmonių ištarė pasižadėjimo Lietuvai žodžius ir papildė šaulių gretas. Aktyviausius šaulius LŠS vadas apdovanojo knygomis, o pirmąjį Utenos šaulių rinktinės vadą Gediminą Lukoševičių ir medaliu.

Po sveikinimų ir prisiminimų apie 45 metų senumo įvykius visus pakvietėme pasivaišinti šauliška koše ir arbata, už kurią dėkingi esame mūsų rėmėjams- Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Utenos skyriui.kovas_061

Lapas 131 iš 142

Naujausi komentarai

kurkime_lietuvos_ateiti
TAPK_Logo_Sukis
You are here Pradžia