USR.LT

Utenos šaulių rinktinė

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Utenos Šaulių rinktinė - Naujienos

Jaunųjų šaulių mokymai

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Rudens atostogų metu Utenos šaulių namuose tinkosi jaunimas iš visos apskrities.

Utenos rinktinės vadovybė atsižvelgdama į tai, kad dėl krizės neįvyko jaunųjų šaulių instruktorių kursai, nusprendė savo jėgomis organizuoti centralizuotus mokymus.

Trijų dienų užsiėmimuose dalyvavo per 30 jaunųjų šaulių. „Kursantams“ buvo organizuoti teoriniai ir praktiniai karo topografijos, pirmosios medicininės pagalbos, šaudybos ir ginkluotės, pilietinio ugdymo ir LŠS įstorijos, taktikos, rikiuotės, raštvedybos ir kiti užsiėmimai.  Nemažiau prasminga ir įdomi buvo vakarinė mokymų programa, kurios metu buvo susitikta su žymaus Algimanto apygardos partizano Jurgio Urbano –Lakštučio dukterėčia Elvyra Šapokiene. Jos metu jaunieji šauliai ne tik klausėsi pasakojimo apie Laisvės kovotoją, bet ir skaitė dar niekur nepublikuotą J. Urbono-Lakštučio poeziją. Kito vakaro metu  jaunieji kursantai praktikavosi dainavimo mene ir plėtė patriotinių dainų repertuarą kartu su šaulės Nijolės Petravičienės vadovaujamu choru „Bočiai“. Koncertui pasibaigus  vyko filmo „Vienų vieni“ peržiūra ir aptarimas.

Pagrindiniu mokymų akcentu tapo baigiamasis žygis į priemesčio miškus. Žygyje jaunieji šauliai turėjo pritaikyti visas teoriniuose mokymose įgytas žinias, parodyti savo fizinį pasiruošimą. Nepaisant visų pasitaikiusių sunkumų, jaunieji kursantai įveikė ir sėkmingai įvykdė jiems iškeltas užduotis. Pasibaigus žygiui įvyko iškilmingas mokymų uždarymas, kurio metu visiems jauniesiams šauliams buvo kursų baigimo „atestatai“.

Sėkmingi kursai nebūtų įvykę be griežtų ir atsidavusių mokymų vadovų:  šaulio, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono, garbės sargybos kuopos seržanto Tomo Kavaliausko, KASP Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinės, Utenos kuopos vado pavaduotojo, Tomo Pakalniškio ir kitų savanorių, Utenos rajono policijos komisariato darbuotojų Rimvydo Eidiečio bei Gintauto Alubecko,  Utenos kolegijos dėstytojos, šaulės, Silvestros Kaulinienės, rinktinės karinio rengimo viršininko Zenono Mameniškio, Utenos 9-osios kuopos vado Valdo Juodkos bei kitų rinktinės šaulių pagalbos.

Ateityje tikimės pasiteisinusius kursus  tęsti ir toliau, organizuojant pavasarinę mokymų sesiją.

 mokymai

 

Užsiėmimų-mokymų  vadovas Norbertas Černiauskas

Trimitas

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

„Trimitas“ – mėnesinis Lietuvos šaulių žurnalas. Pradėtas leisti 1920 m. Birželio 1 d. Kaune pasirodė pirmas jo numeris. Tarpukario Lietuvos metais „Trimitas“ buvo savaitinis Šaulių sąjungos laikraštis ir ėjo iki 1940 m. birželio. Pirmuoju laikraščio redaktoriumi buvo Matas Šalčius, o antrąjį numerį jau redagavo kun. J. Tumas-Vaižgantas. Per dvidešimt leidybos metų „Trimito“ vadovais ir bendradarbiais buvo daugelis žymių rašytojų, poetų, menininkų, valstybės vyrų, karių, mokslininkų, visuomenės veikėjų. Laikraštis buvo margas turinio įvairove: jame atsispindėjo ne tik Lietuvos politinis gyvenimas, bet ir užsienio šalių įvykiai, šaulių veikla visoje valstybėje bei užsienyje, žinios iš karių gyvenimo, kultūros naujienos, sportas ir kt. Per 20 metų „Trimito“ tiražas nuo 5 tūkstančių išaugo iki 30 tūkstančių.

Atkūrus Šaulių sąjungą, 1990 m. liepą „Trimitas“ vėl pradedamas leisti: iš pradžių kaip laikraštis. Pirmuoju po atkūrimo redaktoriumi buvo Gediminas Jankus. Vėliau „Trimitas“ tapo mėnesiniu žurnalu. Tai vienintelis šaulių leidinys, todėl pagrindinė jo paskirtis – atspindėti šaulių veiklą, informuoti organizacijos narius apie naujoves. Žurnale gvildenamos ne vien šauliškos, bet ir istorinės, kultūros, sporto ir kitos temos.

Šiuo metu laikinai „Trimito“ vyriausiosios redaktorės pareigas eina Lolita Sipavičienė

Prenumerata: Lietuvoje Atsiimant redakcijoje arba Šaulių sąjungos dalinių štabuose:
metams — tik 27 Lt;

Kas neprenumeruoja "Trimito", tas negali savęs vadinti tikru Šauliu!

Lapas 146 iš 146

You are here Pradžia