USR.LT

Utenos šaulių rinktinė

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Utenos Šaulių rinktinė - Naujienos

Visus su šventėmis!

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Pic2Broliai ir seserys Utenos rinktinės šauliai,

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

Gražiausių metų švenčių proga linkime neblėstančios kantrybės ir aukštaitiško optimizmo dirbant Tėvynės labui!

Utenos AŠR vadovybė

ziema

 

Rinktinės 90-metis

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

1919 metų gruodžio 4 dieną Lietuvos šaulių sąjungoje Kaune buvo įregistruotas Utenos šaulių skyrius, kuriam vadovavo Dirkys. Gaila, kad jokiuose archyvuose neišliko nei jo pareigos, nei vardas.  Tad gruodžio 4 diena ir laikoma šaulių įsikūrimo Utenoje pradžia, todėl šiemet mūsų šauliai šventė 90 metų..

Gruodžio 5 dieną, nuo pat ryto šurmuliavo Šaulių namų kiemas, rinkosi šauliai. Juk tokiomis dienomis ypač norisi būti kartu ir pasidžiaugti nuveiktais darbais.

Nuo pusės vienuoliktos mūsų bendraminčiai policijos pareigūnai užblokavo gatvę, nes išrikiuoti apie 200 žmonių jokio kiemo neužtektų. Maironio gatvė atgijo kaip niekad, šurmuliavo žmonės,  mirgėjo policijos švyturėliai, plevėsavo  vėliavos...

Sududenus būgnams, šaulių ir svečių rikiuotė vadovaujama mūsų šaulio kariūno Tado Mameniškio pajudėjo į Kristaus į dangų Žengimo bažnyčią, kur dekanas J.Kuodis aukojo Šv. Mišias už šaulius. Pakeliui, Utenio aikštėje sustojome prie paminklo partizanams, pagerbėme jų atminimą tylos minute, uždegėme žvakutes.

Po Šv. Mišių vėl lydimi policijos ir būgnų grįžome į šaulių namus. Po prezidento A.Smetonos sodintu ąžuolu pasižadėjimus ir priesaikas tarė najieji šauliai. Mūsų šaulių rinktinė pasipildė 16 naujų narių.  Užėję į šaulių namų kiemą, Šaulių 90-mečio ąžuolo (ąžuolą dovanojo Utenos miškų urėdija) sodinti pakvietėme Generalinio miškų urėdo pavaduotoją A.Vancevičių, LŠS vadą J. Širvinską ir pirmąjį atkurtos Utenos apskrities rinktinės vadą G. Lukoševičių. Sodinimo metu griaudėjo patrankos salvės: „Už Lietuvą“, „Už Šaulių sąjungą“, „Už Utenos Šaulių 90- metį“.

Šventinis minėjimas tęsėsi šaulių namų salėje. Renginį vedė mūsų šauliai studentai: A. Šerelytė ir T.Mameniškis. Po rinktinės vadės A. Tidikienės  pasveikinimo, Utenos šaulių istoriją 1919-1940 metais priminė istorikas rinktinės vadės pavaduotojas N.Černiauskas. Kaip atsikūrė šauliai 1991 metais papasakojo atkurtosios  rinktinės vadas G. Lukoševičius.

Prasidėjo smagiausia renginio dalis- sveikinimai. Pirmasis kalbėjo LŠS vadas J.Širvinskas. Jis pasidžiaugė, kad Utenos šauliai yra matomi, aktyvūs švenčių  rengėjai, bei dalyviai, pasveikino šaulius gražaus jubiliejaus proga, įteikė padėkos raštus ir vardines knygas labiausiai pasižymėjusiems šauliams.

Seimo narys Edmundas Pupinis atvyko su gėlėmis, dovanomis, gitara ir padovanojo mums dainą.

Utenos apskrities viršininkas E.Puodžiukas sveikino visus susirinkusius, taip pat apskrities garbės ženklu apdovanojo Vytauto apygardos partizanų vadą Bronių Zabulį. Šį apdovanojimą visi susirinkusiejį palydėjo atsistoję audringomis ovacijomis.

Šventėje dalyvavo ir savo  kraštą garsinančius šaulius padėkomis apdovanojo Anykščių meras Sigutis Obelevičius, Utenos apskrities VPK viršininko pavaduotojas Kęstutis Mikalauskas ir nepilnamečių reikalų vyr. specialistė Dalia Lučiūnienė, Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius, Utenos APG valdybos viršininkas Olegas Kovalevskis, Utenos švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas,Utenos rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyr. specialistė, Utenos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkė Zita Mackevičienė,  Panevėžio prievolės centro utenos teritorinio skyriaus vedėjas kpt. Šarūnas Kunickas, KASP Didžiosios  Kovos  apygardos 8-osios rinktinės, 807 kuopos vadas kpl. Karolis Morkūnas. Savo dalyvavimu mus pagerbė: dekanas J. Kuodis, Jaunimo reikalų kordinatorė Alina Plistkova, Zarasų administracijos direktorius Vytautas Sekonas, Giedraičių  A. Jaroševičiaus vidurinės mokyklos direktorė Vilė Petkūnienė, Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis, Anyščių miškų urėdas Sigitas Kinderis, Utenos miškų urėdas Stasys Kvedaras. Zarasų miškų urėdas Rimantas Jurevičius padovanojo seniausio Lietuvos ąžuolo palinkėjimą Utenos šauliams.

90_met

Nuoširdžiai dėkojame Laimučiui Kirilauskui už „ragų“ ansamblio ir nuostabaus šeimyninio dueto su dukra Ieva muzikinius intarpus, šaulių- „Bočių“ kolektyvui- už šauliškas dainas, Šiaudinių mėsinės“ direktoriui Stanislovui  Kirvelai už rūkytus gaminius mūsų šventiniam stalui, studentams už renginio pravedimą, būgnininkams už lengvą žygiavimą, šauniosioms šeimininkėms už nuostabiai serviruotą stalą, o visiems dalyviams už gerą nuotaiką ir šauniai praleistą laiką.

Tikimės sulaukti ir šimto metų...

Jaunųjų šaulių mokymai

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

Rudens atostogų metu Utenos šaulių namuose tinkosi jaunimas iš visos apskrities.

Utenos rinktinės vadovybė atsižvelgdama į tai, kad dėl krizės neįvyko jaunųjų šaulių instruktorių kursai, nusprendė savo jėgomis organizuoti centralizuotus mokymus.

Trijų dienų užsiėmimuose dalyvavo per 30 jaunųjų šaulių. „Kursantams“ buvo organizuoti teoriniai ir praktiniai karo topografijos, pirmosios medicininės pagalbos, šaudybos ir ginkluotės, pilietinio ugdymo ir LŠS įstorijos, taktikos, rikiuotės, raštvedybos ir kiti užsiėmimai.  Nemažiau prasminga ir įdomi buvo vakarinė mokymų programa, kurios metu buvo susitikta su žymaus Algimanto apygardos partizano Jurgio Urbano –Lakštučio dukterėčia Elvyra Šapokiene. Jos metu jaunieji šauliai ne tik klausėsi pasakojimo apie Laisvės kovotoją, bet ir skaitė dar niekur nepublikuotą J. Urbono-Lakštučio poeziją. Kito vakaro metu  jaunieji kursantai praktikavosi dainavimo mene ir plėtė patriotinių dainų repertuarą kartu su šaulės Nijolės Petravičienės vadovaujamu choru „Bočiai“. Koncertui pasibaigus  vyko filmo „Vienų vieni“ peržiūra ir aptarimas.

Pagrindiniu mokymų akcentu tapo baigiamasis žygis į priemesčio miškus. Žygyje jaunieji šauliai turėjo pritaikyti visas teoriniuose mokymose įgytas žinias, parodyti savo fizinį pasiruošimą. Nepaisant visų pasitaikiusių sunkumų, jaunieji kursantai įveikė ir sėkmingai įvykdė jiems iškeltas užduotis. Pasibaigus žygiui įvyko iškilmingas mokymų uždarymas, kurio metu visiems jauniesiams šauliams buvo kursų baigimo „atestatai“.

Sėkmingi kursai nebūtų įvykę be griežtų ir atsidavusių mokymų vadovų:  šaulio, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono, garbės sargybos kuopos seržanto Tomo Kavaliausko, KASP Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinės, Utenos kuopos vado pavaduotojo, Tomo Pakalniškio ir kitų savanorių, Utenos rajono policijos komisariato darbuotojų Rimvydo Eidiečio bei Gintauto Alubecko,  Utenos kolegijos dėstytojos, šaulės, Silvestros Kaulinienės, rinktinės karinio rengimo viršininko Zenono Mameniškio, Utenos 9-osios kuopos vado Valdo Juodkos bei kitų rinktinės šaulių pagalbos.

Ateityje tikimės pasiteisinusius kursus  tęsti ir toliau, organizuojant pavasarinę mokymų sesiją.

 mokymai

 

Užsiėmimų-mokymų  vadovas Norbertas Černiauskas

Trimitas

Rašyti el. laišką Spausdinti PDF

„Trimitas“ – mėnesinis Lietuvos šaulių žurnalas. Pradėtas leisti 1920 m. Birželio 1 d. Kaune pasirodė pirmas jo numeris. Tarpukario Lietuvos metais „Trimitas“ buvo savaitinis Šaulių sąjungos laikraštis ir ėjo iki 1940 m. birželio. Pirmuoju laikraščio redaktoriumi buvo Matas Šalčius, o antrąjį numerį jau redagavo kun. J. Tumas-Vaižgantas. Per dvidešimt leidybos metų „Trimito“ vadovais ir bendradarbiais buvo daugelis žymių rašytojų, poetų, menininkų, valstybės vyrų, karių, mokslininkų, visuomenės veikėjų. Laikraštis buvo margas turinio įvairove: jame atsispindėjo ne tik Lietuvos politinis gyvenimas, bet ir užsienio šalių įvykiai, šaulių veikla visoje valstybėje bei užsienyje, žinios iš karių gyvenimo, kultūros naujienos, sportas ir kt. Per 20 metų „Trimito“ tiražas nuo 5 tūkstančių išaugo iki 30 tūkstančių.

Atkūrus Šaulių sąjungą, 1990 m. liepą „Trimitas“ vėl pradedamas leisti: iš pradžių kaip laikraštis. Pirmuoju po atkūrimo redaktoriumi buvo Gediminas Jankus. Vėliau „Trimitas“ tapo mėnesiniu žurnalu. Tai vienintelis šaulių leidinys, todėl pagrindinė jo paskirtis – atspindėti šaulių veiklą, informuoti organizacijos narius apie naujoves. Žurnale gvildenamos ne vien šauliškos, bet ir istorinės, kultūros, sporto ir kitos temos.

Šiuo metu laikinai „Trimito“ vyriausiosios redaktorės pareigas eina Lolita Sipavičienė

Prenumerata: Lietuvoje Atsiimant redakcijoje arba Šaulių sąjungos dalinių štabuose:
metams — tik 27 Lt;

Kas neprenumeruoja "Trimito", tas negali savęs vadinti tikru Šauliu!

Lapas 146 iš 146

You are here Pradžia